Melatonín: Lieči erektilnú dysfunkciu?

Melatonin

Erektilná dysfunkcia môže byť frustrujúca a pre mnohých mužov i trápna. Podľa Národných inštitútov zdravia (NIH) postihuje až 30 miliónov mužov iba v Spojených štátoch amerických a toto číslo s pribúdajúcim vekom len rastie. NIH tiež hlási, že 4 percentá mužov okolo päťdesiatky a 17 percent mužov okolo šesťdesiatky nedokážu dosiahnuť erekciu vôbec.

Existuje mnoho príčin erektilnej dysfunkcie a rovnako je na ňu mnoho liekov. Tí, ktorí radi skúšajú alternatívy, majú možnosť vyskúšať napríklad melatonín. Zistite o ňom viac a ako pôsobí na erektilnú dysfunkciu.

Čo je erektilná dysfunkcia?

Erektilná dysfunkcia je definovaná ako neschopnosť dosiahnuť a udržať si erekciu dostatočne pevnú na sexuálny styk. Ak sa s problémom s erekciou stretávate len občasne, nemusí to znamenať, že máte erektilnú dysfunkciu. Avšak ak tento problém nastáva pravidelne, potom navštívte svojho lekára. Impotencia môže byť totiž príznakom iných zásadných zdravotných stavov a vtedy budete potrebovať lekársku pomoc.

Hoci erektilná dysfunkcia môže mať psychologické pozadie, rovnako jej príčiny môžu byť fyzického charakteru. Môže byť na vine zranenie, ochorenie alebo i vedľajšie účinky niektorých liekov. Aby ste dosiahli erekciu, najprv sa musí hubové tkanivo penisu naplniť krvou, čo sa deje vďaka tepnám. Ak sú tepny, nervy alebo tkanivo poškodené, tento proces nastane len s ťažkosťami. Zdravotné stavy ako cukrovka, vysoký krvný tlak alebo srdcové ochorenia môžu prispievať k erektilnej dysfunkcii. Preto by ste o tom mali hovoriť s lekárom.

I niektoré lieky môžu prispievať k erektilnej dysfunkcii, ako sú antidepresíva, antihistaminiká, sedatíva alebo lieky na krvný tlak.

Čo je melatonín?

Melatonín je hormón, ktorý sa prirodzene vytvára vo vašom mozgu. Je zodpovedný za to, že vaše telo vie, kedy je čas uložiť sa na spánok. Keď je vonku tma, váš mozog automaticky produkuje viac melatonínu a naopak, keď je svetlo, produkuje ho v menšom množstve. Hormón je dostupný vo forme piluliek a užíva sa na širokú škálu zdravotných problémov, najčastejšie pri poruchách spánku.

Ako účinkuje na erektilnú dysfunkciu?

Existuje zatiaľ len jedna štúdia, ktorá testovala účinky melatonínu na erektilnú dysfunkciu a táto štúdia zahŕňala tiež lieky užívané na liečbu erektilnej dysfunkcie. Táto štúdia bola vykonaná na potkanoch a zistila, že veľké dávky melatonínu podávaných po poranení miechy pomáhali nadobudnúť sexuálny výkonnosť. Výskumníci veria, že to má niečo do činenia s melatonínovými antioxidačnými účinkami v tom zmysle, že melatonín dokáže predchádzať poškodeniu alebo obnoviť zničené tkanivo. Avšak táto štúdia musí byť vykonaná i na ľuďoch a aby melatonín mohol byť skutočne odporúčaný, bude musieť byť testovaný nezávisle od iných liekov.

Keď je melatonín užívaný ako doplnok, tak podobne ako iné doplnky má aj potenciálne vedľajšie účinky. Preto by ste mali najprv navštíviť lekára, skôr než začnete melatonín užívať na erektilnú dysfunkciu. Tento doplnok je všeobecne bezpečný v dávkach 1 až 20 mg, ale môže reagovať s inými liekmi, najmä s liekmi na krvný tlak. Môže tiež ovplyvňovať krvný cukor, preto by ho cukrovkári nemali užívať bez konzultácie s lekárom.

Aké sú ďalšie liečebné procedúry na erektilnú dysfunkciu?

Erektilná dysfunkcia sa často lieči liečením základného zdravotného stavu. Avšak existujú lieky určené špecificky na liečbu erektilnej dysfunkcie. Rovnako sú k dispozícii penilné pumpičky, vákuové zariadenia a v menej častých prípadoch i operačné zákroky.

U mužov, u ktorých je erektilná dysfunkcia spôsobená cukrovkou, ochorením srdca alebo vysokým tlakom, môže pomôcť i zmena životosprávy. Tie zmeny, ktoré pomáhajú uvedeným stavom, pomôžu aj erektilnej dysfunkcii. Zdravá strava, cvičenie, vzdanie sa cigariet a obmedzenie alkoholu – to všetko sú dôležité faktory pre udržanie si dobrého zdravia i krvného obehu. Tieto zmeny vám pravdepodobne navrhne i sám lekár.

Ak je problém v liekoch, môžete s lekárom konzultovať zníženie dávkovania alebo zmenu lieku. Iný liek môže menej ovplyvňovať erektilnú dysfunkciu ako svoj vedľajší účinok.

Navštívením terapeuta môžete tiež pomôcť problémom ako je úzkosť, depresia, či nízke sebavedomie. Aj tieto môžu spôsobovať erektilnú dysfunkciu.

Nech si už vyberiete akúkoľvek metódu, pamätajte na to, že so svojím problémom nie ste sami a že existujú cesty, ako erektilnú dysfunkciu prekonať.