Current exhibition

KONKRET

16. 10. 2014 – 31. 3. 2015

Ako konkrétne umenie označujeme také umelecké diela,ktoré vznikli na základe svojich najvlastnejších prostriedkov a zákonitostí-bez vonkajšej opory o prírodné javy,alebo ich premeny. Konkrétne umenie je vo svojej osobitosti autonómne a je opakom

Read more

Milan Dobes Museum

Film about Milan Dobes kinetic artworks.

About  |  Exhibitions  |  Collections  |  Entrance  |  Contact

Milan Dobeš Museum, Zámočnícka 13, 811 03 Bratislava Slovakia, VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s, OPEN: Tuesday – Sunday 10am to 18pm